Transparant

Wij streven naar transparantie en laagdrempeligheid met duidelijke en concrete afspraken.

Specialisten

Wij zijn een multidisciplinair kantoor dat actief en gespecialiseerd is in diverse vakgebieden.

Laagdrempelig

Een eerste juridisch advies of oriënterend gesprek is altijd gratis. Wij nemen graag de tijd voor u.

Onze specialiteiten

 • Handelsrecht
 • Verkeersrecht
 • Huurrecht
 • Familierecht
 • Erfrecht
 • Strafrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Handelsrecht

  Een overeenkomst stelt men op in zeer gunstige omstandigheden, waarbij beide partijen het zeer goed met elkaar kunnen vinden, doch zijn gemaakt om te gebruiken in zeer donkere periodes, waarbij partijen dikwijls elkaar figuurlijk naar het leven staan.

  Meer informatie
 • Verkeersrecht

  Op het eerste zicht lijken verkeerssituaties vrij duidelijk. Er doet zich een ongeval voor en men vormt zich snel een beeld van wie het gelijk aan zijn kant heeft en wie niet. Wat op het eerste zicht zeer duidelijk is, is dit in vele gevallen op het tweede gezicht niet.

  Meer informatie
 • Huurrecht

  Een belangrijk aspect in ons rechtssysteem is voorbehouden door het huren en verhuren van woningen, handelspanden etc. Deze wetgeving wijzigt regelmatig en past zich aan aan de noden van de maatschappij.

  Meer informatie
 • Familierecht

  De echtscheiding door onderlinge toestemming is gebaseerd op een onderling akkoord van de echtgenoten op alle punten. Vooraf moeten de echtgenoten een overeenkomst opstellen waarin zij een regeling vastleggen omtrent een aantal punten.

  Meer informatie
 • Erfrecht

  Het erfrecht behelst de vereffening van de nalatenschappen naar aanleiding van het overlijden. Als hierover betwistingen bestaan dan is dit kantoor zeer gespecialiseerd in die materie. Als eerste doelstelling wordt getracht een minnelijke oplossing na te streven en bij gebreke wordt onverwijld de procedure voor de Rechtbank ingesteld.

  Meer informatie
 • Strafrecht

  Is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafvaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.
Strafrecht betreft dus het sanctioneren van bepaald gedrag.

  Meer informatie
 • Vennootschapsrecht

  Het vennootschapsrecht is de tak van het privaatrecht en meer in het bijzonder het ondernemingsrecht die de werking der vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhouding tussen de vennoten onderling horen daarbij.

  Meer informatie