Het recht van de sterkste is het sterkste onrecht.

- Maria Von Ebner - Eschenbach -

Rechtstakken

U heeft vragen over familiale zaken, echtscheiding, afstamming, gezinsproblematiek, erfenissen, schenkingen of testamenten.  U bent betrokken in een verkeersdelict, u zit met een aansprakelijkheidskwestie of contractuele betwistingen, huur en dergelijke, ook deze van vennootschapsrechtelijke of arbeidsrechtelijke aard, strafrecht en vreemdelingenzaken.

Neem dan contact met dit gespecialiseerd multidisciplinair kantoor dat actief is en gespecialiseerd in diverse vakgebieden.

Wie zijn wij

Het kantoor heeft een jarenlange ervaring in civiel, handelsrechtelijke en strafrechtelijke zaken.
Dankzij haar specialistische aanpak worden zeer belangrijke en gunstige resultaten geboekt in Antwerpen en ver daar buiten.

Dankzij een goed georganiseerde werkstructuur kan het kantoor praktisch het volledige rechtsdomein bestrijken, met uitzondering van maritieme zaken.

Deze werkstructuur staat ook borg voor een professionele afhandeling van rechtszaken waarbij steeds wordt getracht problemen minnelijk of buitengerechtelijk op te lossen !
Het kantoor is laag drempelend met uitstekende advocaten.
Zij geniet naam en faam in Merksem, Antwerpen en daarbuiten.
Maak een afspraak.

Het team

Maak een afspraak

Wij nemen graag de tijd voor u.
Maak daarom een afspraak voor een consultatie.
Een eerste juridisch advies of oriënterend gesprek is altijd gratis.
Zie hier : 
Tel. : 0032 (0)3/646.67.35 
Tel. : 0032 (0)3/646.62.55
Fax : 0032 0(3)/646.89.58

Contacteer ons